+36 48 512 022   |   +36 20 93 55 800 info@rutinbutor.hu

Általános Szerződési Feltételek

1. Szerződő felek meghatározása

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a weboldalt felkeresi és tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa. A látogató/vásárló (a továbbiakban együttesen Vásárló) ezzel a magatartásával mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-et.

Kereskedő (továbbiakban Eladó): a weboldal, és a hozzá kapcsolódó termékek értékesítője

Név: BORÓKA BÚTOR Kft.
Székhely: 3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 7/b.
Adószám: 23538379-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-022722
Tel./Fax: +36 48 512 022
E-mail: info@rutinbutor.hu

2. ÁSZF tartalma

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a rutinbutor.hu weboldalt (továbbiakban weboldal) látogatóként használó, termékek iránt érdeklődő vagy terméket vásárló személy, valamint a weboldal üzemeltetője (továbbiakban Eladó) között szerződéses jogviszony általános feltételeit. A Vásárló a weboldal bármely szolgáltatásának használatával (pl. az oldal böngészése, hírlevél igénylése – ha van -, kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, hívás gomb használata, termékek közötti tájékozódás, rendelés leadása – a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et, amellyel a felek között Szerződés jön létre.

3. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
1998. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
1999. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

4. Az ÁSZF hatálya

 • Jelen ÁSZF 2021. október 01. napjától hatályos.
 • Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a BORÓKA BÚTOR Kft. weboldalának használatára, valamint kereskedelmi tevékenységére vonatkozóan
 • Az ÁSZF rögzíti a felek jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.
 • Az ÁSZF alanyai
 • Az ÁSZF egyrészről kiterjed a BORÓKA BÚTOR Kft-re, mint szolgáltatóra/kereskedőre, másrészről a rutinbutor.hu weboldal látogatóira, felhasználóira.
 • A Szolgáltatásra vonatkozó szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődnek, a szerződések nyelve a magyar, magatartási kódexre nem utalnak. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.
 • Az ÁSZF módosulását a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belül rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződését.

5. A megrendelés folyamata

5.1. Az oldalon történő böngészéshez, vásárláshoz regisztráció nem szükséges. A regisztráció létrehozásáról a Vásárló szabadon dönthet. Megrendelés leadása során a valóságnak megfelelő, pontos adatokat szükséges megadni a szolgáltatás hibátlan teljesítése érdekében. Az Eladó nyilvántartásában szereplő, a Vásárló által helytelenül megadott adatokból eredő, Vásárlónál felmerülő esetleges károkért, késedelmes kézbesítésért, egyéb felmerülő hibákért az Eladót felelősség nem terheli.

5.2. Megrendelés leadása: Az áruházban egy virtuális „kosár” használatával lehetséges vásárolni, mely mind a választott termék adatlapján, mind a terméklistában elérhető. Figyelem! A termék(ek) „kosárba” helyezése még nem jelent megrendelést! A „kosárba” helyezéskor már látható a megrendelt termék(ek) pontos értéke (esetleges kedvezményekkel csökkentve), a pontos fizetendő végösszeg – a választott szállítási módnak megfelelően. Ezt követően választhat a Vásárló, hogy tovább nézelődik az áruházban („Még nézelődöm”) vagy ha nem kíván mást rendelni, tovább léphet a „Kosár megtekintése” vagy a “Rendelési adatok megadása” gombokra kattintva („pénztár”). A pénztár oldalon vagy a weboldal bal felső sarkában a Vásárlónak lehetősége van bejelentkezni az oldalra (amennyiben már regisztrált), megadható a kedvezményre jogosító kupon kódja (amennyiben a Vásárló rendelkezik kuponkóddal), valamint ezen a felületen lehetséges megadni a számlázási és szállítási adatokat. A megrendelés leadásakor lehetőség van egyéb megjegyzés közlésére, ez azonban nem kötelező. Ugyanezen a felületen kell kiválasztani a szállítási módot és a fizetés módját. A megrendelés leadásához a Vásárlónak el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót. A rendelés véglegesítése ezt követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva történik meg.

A kosárba helyezett tételek (a rendelés véglegesítése előtt) bármikor törölhetők, módosíthatók. A weboldal jobb alsó sarkában látható „kosár” ikonra kattintva megjelenik a kosár tartalma, ahol a törölni kívánt tétel fölé navigálva az egeret, annak bal oldalán megjelenik egy „x”, melyre kattintva az adott tétel törölhető.

A „kosárba” helyezett, de nem megrendelt tételek 1 órán (60 perc) keresztül maradnak a kosárban, így a Vásárlónak a kosárba helyezést követően 1 óra (60 perc) áll rendelkezésére, hogy eldöntse, meg kívánja-e rendelni az adott termék(ek)et.

5.3. Visszaigazolás: a rendelés véglegesítését követően a Vásárló e-mailben kap visszaigazolást a vásárlásról, mely részletesen tartalmazza a megrendelt tétel(eke)t, valamint a szállítási költséget, a fizetés és szállítás módját. A megrendelés elfogadásával és annak visszaigazolásával a Felek között érvényes szerződés jön létre. A szerződés elektronikus úton megkötött szerződés.

6. Termékek

6.1. Fizikai termékek: a honlapon található termékek kategorizálva jelennek meg az oldalon. A termékekről készült fotó és a termék színe között minimális árnyalatnyi eltérés lehetséges, Eladó igyekszik legjobb tudása szerint úgy bemutatni a termékeket, hogy azok mind színben, mind formában a valóságot a lehető legnagyobb mértékben tükrözzék. A termékek a honlapon megtalálható mennyiségben és méretben rendelhetőek, mely a legtöbb termék esetébe legfeljebb 1 rendelhető darabot jelent. Aktuálisan nem kapható termékekre előrendelés nem lehetséges.

6.2. A webáruházban megtalálható termékek árainak változtatásának jogát az Eladó fenntartja. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és az Eladó által elfogadott és visszaigazolt, tehát a Felek között létrejött szerződésben foglalt tételek árát nem befolyásolja. A szerződés létrejötte és a termék(ek) átvétele közötti időintervallumban bekövetkező árcsökkenés miatt Vásárlót  pénzvisszatérítés nem illeti meg.

7. Szellemi alkotások joga

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rutinbutor.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, a weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): BORÓKA BÚTOR Kft.
A Tulajdonos fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos az rutinbutor.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül.
A rutinbutor.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
A Tulajdonos fenntartja minden jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, domain nevére. Tilos továbbá a rutinbutor.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

8. Adatvédelmi rendelkezések

A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások betartására:

Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
a 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
a 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.)

Az adatvédelmi rendelkezések itt olvashatóak >>

9. Felmondás

Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti. A látogató bármikor lemondhatja a hírlevelek igénylését a hírlevél alján lévő lemondó linkre kattintva.

10. Vis major

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be:

 • Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza weboldal normális működését és a hirdetés megtekintését
 • A kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodása
 • Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése
 • Bármely használt webes alkalmazás nem megfelelő működése
 • Vírus, hackertámadás

11. Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Szolgáltató székhelye szerinti járásbíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Kazincbarcika, 2021. október 01.

Juhász Viktor,
a BORÓKA BÚTOR Kft. tulajdonosa

Miért érdemes nálunk vásárolnia?

miertsav-bal

 • Mert saját üzletünkben a legjobb árakat tudjuk biztosítani.
 • Mert nekünk minden vevő és érdeklődő ugyanolyan fontos.
 • Minden egyes vevővel külön egyeztetjük egyedi igényeit.

miertsav-jobb

 • Mert érdekünk, hogy az ügyfél maximálisan ki legyen szolgálva, elégedetten távozzon, és ajánljon másoknak is.

Katalógusok

2021

Tekintse meg 2021-es bútor katalógusainkat!

Megtekintés
0
  0
  Kosár tartalma
  A kosár üres.Vissza a boltba